място

Белград–Голубац–Железни врата

Двудневна екскурзия до Сърбия

2 дни / 1 нощувка

Пътуване с автобус

Описание на продукта:

Белград – Голубац – Железни врата /Джерап/ Белград е столица и най-голям град в Сърбия. Разположен е в северната част на страната, при вливането на река Сава в Дунав. Голубац е село във Сърбия, до което се намира едноименна крепост от римско време. Железни врата – Намира се в Южните Карпати на границата между Румъния и Сърбия в близост до българската граница.