Image-1jj

Небесните пасбища

Описание на продукта:

НЕБЕСНИТЕ ПАСБИЩА” След разглеждане на обновения Етрополски манастир се отбиваме край село Ямна, където в малка воденица- караджейка, децата ще видят как се мели житото и ще хапнат топла питка. В местността „Небесните пасбища”, децата се разхождат в парка с много фигури от природни материали, свързани с древни митове и легенди, люлки, кътове за храна, параклис. Ще разговарят и спорят за представите за добро и зло, за алчността и завистта, за благотворната сила на прошката, ще се провеждат уроци на открито. Ще играят на воля и ще се срещнат отблизо с живата природа- растения, гъби, билки и дървета, насекоми, птици и влечуги.